Pogoji nagradnih iger

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Šumi Electronics, d.o.o., Ješetova ulica 31, 4000 KRANJ (v nadaljevanju Šumi Electronics oziroma organizator) prireja nagradna žrebanja oz. nagradne igre v reklamne namene na Facebook profilu Chameleon in na spletnem mestu www.chameleon.si z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

2. NAMEN NAGRADNIH IGER

Namen nagradnih iger je promocija znamke Chameleon, aktivacija ljubiteljev znamke Chameleon in povečanje obiska www.chameleon.si ter Facebook profila Chameleon.

3. TRAJANJE NAGRADNIH IGER

Nagradne igre bodo potekale od  23. 8. 2017 do preklica. Podatki o vsaki posamezni nagradni igri, kot npr. obdobje vsakega posamezne nagradne igre in način sodelovanja, pogoji sodelovanja, morebitne nagrade, itd. bodo objavljeni  v objavi na Facebook profilu Chameleon najmanj v času trajanja vsake posamezne nagradne igre.

4. SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre.

Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, Šumi Electronics, d.o.o., Ješetova ulica 31, 4000 KRANJ.

Seznam nagrajencev hrani podjetje Šumi Electronics, d.o.o., Ješetova ulica 31, 4000 KRANJ.

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka oz. svojega Facebook naziva s povezavo na svoj profil, na Facebook profilu Chameleon in na spletnem mestu www.chameleon.si

Šumi Electronics, d.o.o. kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

5. NAGRADE

Nagrade bodo navedene ob vsakokratnem razpisu posamezne nagradne igre.

Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

6. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Šumi Electronics, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.

• (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.

• Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

• Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@chameleon.si

Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

7. NEUDELEŽBA PODJETJA META IN NJEGOVIH PLATFORM

Tudi takrat, ko se nagradna igra organizatorja odvija na družbenih medijih, podjetje Meta s svojimi platformami ne sponzorira izvedbe in ni noben način vključeno v le-to. Zaradi tega omenjena družba s svojimi platformami do sodelujočih nima nobenih obveznosti ali odgovornosti.

 8. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.chameleon.si in na Facebook profilu Chameleon.

Pravila nagradnih iger so dostopna na straneh www.chameleon.si ali Facebook profilu Chameleon, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@chameleon.siNAROČI SE NA
E-NOVICE

Vnesi svojo e-pošto in se prijavi na prejemanje naših novic, posebnih ponudb in akcijskih kuponov.

© 2021 Chameleon.si. Vse pravice pridržane.